Koulutus

Tulevaisuuden näkymät ammattitaitoisen työvoiman riittävyydestä vaihtelevat tyydyttävistä todella synkeisiin. Lähivuosina alalta kuitenkin poistuu työntekijöitä enemmän kuin sinne tulee, eikä työvoiman tarpeen vähenemisestä ole mitään viitteitä. Työn uudelleen organisoimisella voidaan vaikuttaa jonkin verran. Meneillään olevissa kokeiluissa koulutetaan hoiva-avustajia, jotka voisivat huolehtia nimensä mukaisesti hoivasta (peseminen, pukeminen, ruokailu, ulkoilu jne.). Lähi- ja sairaanhoitajien resursseja jäisi enemmän käytettäväksi hoitoon ja erityisesti sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin. Aina uudelleen nousee myös ajatuksia siitä, voisiko joitakin lääkärin nykyisin hoitamia tehtäviä siirtää hoitajille. Esimerkkejä tästä on mm. rajattu oikeus kirjoittaa lääkemääräyksiä.

Hollannissa on jo paljon keskustelua siitä, että sairaaloissa ja laitoksissa ravintolapalvelut, hallinnolliset palvelut, siivous- ja pesulapalvelut ja sairaanhoito toimivat lomittain, mutta vastaten omista osa-alueistaan. Sairaanhoitaja ei enää jakele tai keräile ruokatarjottimia tai lajittele pyykkejä hyllyille. Näin niukkenevaa resurssia eli hoitohenkilökuntaa vapautetaan sen tehtävän toteuttamiseen, johon heillä on erityisosaamista. Samassa prosessissa luodaan työtehtäviä, joihin ei tarvita välttämättä pitkää koulutusta. Osa tehtävistä on sellaisia, joissa tarvitaan enemmän alalle soveltuvuutta kuin pitkän koulutuksen tuomaa ammattitaitoa. Näin luodaan mahdollisuuksia myös mm. heikomman kielitaidon omaavien maahanmuuttajien, matalan koulutusasteen tai osatyökykyisten siirtymiseen työvoimareservistä aktiivisen työvoiman pariin.

Tällä hetkellä ammattiliitot pelkäävät tällaisen kehityksen luovan matalapalkka-alan. Yhteiskunnallisesti ihmisten saaminen töihin on kannattavaa. Lisäksi on kannattavaa, mikäli sosiaali- ja terveysalan työvoimapulaan löydetään helpotusta. Sen olettaisi olevan myös alalla toimivien etu, sillä on vaikea kuvitella ammattilaisten motivoituvan työskentelemään olosuhteissa, joissa työntekijäpula vaikuttaa hoivan ja hoidon laatuun.