Vakuutukset ja sijoittaminen vanhuuden varalle

Yli 70 % suomalaisista haluaa edelleen palvelujärjestelmän toimivan pääsääntöisesti verorahoitteisesti ja samoin koettiin tärkeäksi, että julkinen järjestelmä vastaa vanhuusiän palveluista. Lähes yhtä tärkeäksi kuitenkin koettiin oma taloudellinen varautuminen. Kuluttajapaneelityyppisesti toteutetussa kyselyssä saatiin selville, että 66 % vastaajista säästää. Vanhuuden varalle säästäminen on yleisintä 55 - 74-vuotiaiden keskuudessa. [1] Nämä lähtökohdat luovat markkinoita vakuutus- ja sijoitussäästämisen tuotteille.

On totta, että pääosalla eläköityvästä väestöstä on aiempia sukupolvia enemmän rahaa käytettävissä. Samalla on kuitenkin pidettävä mielessä, että myös suomalaisessa yhteiskunnassa on kasvavia tuloeroja. Osa ihmisistä elää toimeentulon rajalla, jopa sen alle. Saksassa ja Hollannissa vieraillessamme kuulimme vanhuuden köyhyyden yleistyvän. Eläkkeet eivät seuraa mm. asumis- ja ruokakustannusten nousua, jolloin sairastuminen, lääkekulut tai muu yllättävä menoerä voivat suistaa vaikeuksiin.


[1] Suomalainen, S., Hyttinen, V., Hänninen, M., Wulff, S. & Kaarakainen, M. 2012. Yksityisen varautumisen lähtökohdat tulevaisuuden hoiva- ja hyvinvointipalveluissa. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. B. Raportteja 54.