Uusia ideoita ja näkökulmia

Vaseman reunan valikoista löydät alaotsikoiden alle jaoteltuina hyviä esimerkkejä ikääntyvien parissa toimivasta hoivayrittäjyydestä, toteutustavoista ja ideoita yrittäjämäisen toiminnan edistämiseen.

Ikääntyville suunnatut palvelut ovat olleet vahvasti julkisen tuotannon ja rahoituksen palveluja. Parin viimeisen vuosikymmenen aikana on yksityisiä palveluntarjoajia tullut markkinoille yhä enemmän. Hyviä käytäntöjä on kuvattu eri toimintaympäristöissä. Esimerkiksi perinteet, lait, toimintatavat, rahoitusmallit ja omaisten velvollisuus hoivan antamiseen vaihtelevat eri maissa ja kulttuureissa. Käytännöt eivät välttämättä ole suoraan hyödynnettävissä, mutta niiden ideoita voi jatkojalostaa.

Lähtökohtana on, että hyvän käytännön tulee olla hyväksi koettu ja toimiva myös arjessa.  Hyvä käytäntö voi olla pieni yksityiskohta, tapa toimia, toiminnan filosofia tai koko liikeidea. Hyvä käytäntö on hyvä useimpien, ei välttämättä kaikkien, kannalta katsottuna (käyttäjäasiakas, maksaja-asiakas, tilaaja, tuottaja, yhteiskunta, yhteisö).

Sosiaali- ja terveysalan työpaikat ovat rakennemuutoksessa ja valmistuvien ammattilaisten on oltava tietoisia eri vaihtoehdoista. Yhä useampi työskentelee yrityksissä tai järjestöissä tai ryhtyy itse yrittäjäksi. Tutustuessasi hyviin käytäntöihin voit löytää uusia näkökulmia hyvinvointipalveluihin.