Asumisen erilaiset ratkaisut

Sopivalla asuinympäristöllä on suuri merkitys omassa kodissa pärjäämiselle.  Liikuntakyvyn heiketessä ja sosiaalisen kanssakäymisen hankaloituessa ovat suurena vaarana yksinäisyys ja omaan asuntoon ikään kuin eristyksiin jääminen. Nyt ikääntyvät sukupolvet haluavat olla itse mukana päättämässä siitä kuinka ja kuka heitä hoitaa. He myös ottavat rohkeammin kantaa siihen, minkä hoivan ja hoidon katsovat hyväksi.

Oma varautuminen lisää suosiotaan, sillä ihmiset olettavat, että julkisten palveluiden riittävyys, kattavuus ja laatu voivat avun tarpeen kasvaessa olla erilaisia kuin tällä hetkellä. Yhteisöllisen asumisen vahvuuksia on se, että voi olla vahvasti mukana päättämässä omaa asumista ja naapurustoa koskevista asioista sekä voi tukeutua naapuriapuun. Yhteisöllisen asumisen eri muotoja on useissa maissa. Painotukset vaihtelevat sukupolvien välisyydestä ikäihmisten yhteisöihin, samoin vaihtelee myös se kuinka paljon yhteisö säätelee omaa toimintaansa esimerkiksi palavereiden tai työvuorojen kautta.

Palveluasuminen on perusluonteeltaan hyvin samankaltaista kaikissa maissa. Asunto vuokrataan ja sinne ostetaan tarvittavat palvelut. Erot yksiköiden ja maiden välillä syntyvät enemmänkin toimintatavoista tai vaikkapa teknologian käytöstä kuin itse puitteista.

 

Asiakas

Liiketoiminta/ Yritys

Yhteisö/Yhteiskunta

Yhteisöllinen asuminen

-turvaa ja seuraa, kuitenkin oma koti

-osa kustannuksista jaettavissa asukkaiden kesken

-palveluita kotiin vievillä yrityksillä suurempi asiakasjoukko yhdessä paikassa

-ihmisten omaehtoinen ja vastavuoroinen tuki

-elämän mielekkyys, aktiivisuus ja osallisuus paremmin hallussa

Pieni hoivakoti - tiedotus

-maksaja-asiakkaalla (kunta) ajantasainen tieto toiminnasta

-omaiset tervetulleita kylään ja tapahtumiin

-muistuttaa olemassa olostaan eli markkinoi

-mahdollisia muutoksia helpompi perustella kun tietoa pidemmältä ajalta

-toimintatapojen tuttuus

-omaisten ja asukkaiden kanssakäyminen

 

Pieni hoivakoti, kolmivuorohoito - toimintafilosofia

-toiveita kuunnellaan

-kodinomaisuus

-asiakastyytyväisyys kilpailuvaltti asiakkaiden ja työntekijöiden suuntaan

-tyytyväinen asiakas on helpompi hoidettava

-kodin oloja muistuttava asuminen

-monipuolistaa valikoimaa

- verorahat jäävät alueelle (paikallisuus)