Pieni hoivakoti, kolmivuorohoito - toimintafilosofia / Suomi

Lähtökohta: Tarjoaa asukaspaikkoja vanhuuden heikentämille tai muuten yöhoidon tarpeessa oleville. Kun kotona ei enää pärjää tai siellä olo on turvatonta, on hoivakoti yksi vaihtoehto.

Toteutus: Hoivakoti tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa kuuden työntekijän voimin (koulutuksilla lähihoitaja, sosionomi, geronomi, sairaanhoitaja). Yrittäjät ovat aiemmin työskennelleet kunnallisella puolella ja päättivät ryhtyä yhdessä yrittäjiksi kaupungin vuokratiloihin. Kyseessä on keskikokoinen kunta.

Yksikkö on asukkaille koti ja he voiva osallistua kodinomaisesti toimintaan omien kykyjensä mukaan. Monet asukkaista ovat virkistyneet, kun ravitsemus ja lääkitys ovat säännöllistyneet ja ehkä parantuneet ja sosiaalinen elämä on vilkastunut. Pääsääntöisesti asukkaiden tulee olla yhden ihmisen autettavia, poikkeuksena sairaustapaukset.

Toiminnan malli on yrityksessä rakennettu sellaiseksi, joka on omistajiensa toimintafilosofian mukainen. Yrittäjinä he saavat toteuttaa omaa näkemystään hyvästä hoivasta. Yksikön toiminta muotoutuu asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi. Tästä syntyvät kodinomaisuus, tunnelma ja asiakkaat huomioiva kokonaisuus ovat yrityksen kilpailuvaltit.

Maksut: Asukas maksaa hoitomaksun kunnalle/kuntayhtymälle, vuokran ja ruuan yrittäjälle. Asukas voi saada Kelalta hoitotukea ja asumistukea.

Yrityksen rahoitus muodostuu kunnan maksamista hoitopäivämaksuista sekä asukkaiden maksamista ruuasta ja vuokrasta. Tällä mallilla toimivia yrityksiä voitaisiin kutsua julkisen sektorin alihankkijoiksi ja samalla yhden, kokonaisvaltaisen palvelun tuottajiksi. Yritys toimii hyvin paljon samalla logiikalla kuin julkisen sektorin toimijat. Malli voi olla varsin toimiva, mutta riskialtis.

Yritystoiminnan näkökulma: Yrityksellä on selkeä toimintakonsepti. Asiakkaat tulevat kuntayhtymien ja kuntien kautta määräaikaisen sopimuksen mukaisesti. Yksittäinen kunta on usein ainut maksava asiakas. Tämä kasvattaa yrityksen riskiä – entä jos kunta lakkaa ostamasta hoivakodin paikkoja? Tämänkaltaisia yrityksiä on paljon, mutta vielä on palveluille ollut riittävästi kysyntää.