Hoivayritysten liketoimintamalleja

Hoivayrityksillä on erilaisia liiketoimintamalleja. CarePrise-projektissa liiketoimintamalleja tarkasteltiin opinnäytettyössä "Alihankinnasta kumppanuusmalleihin. Hoivayriysten liiketoimintamallien vertailu." Linkki opinnäytetyöhön löytyy alta.

 Alihankinnasta kumppanuusalleihin