Sektorit ylittävä yhteistyö ja verkostoitunut palvelu

Yksittäisellä yrityksellä on rajalliset mahdollisuudet palvelutarjonnan laajentamiseen. Kotiin tarjottavien hoiva- ja hoitopalveluiden kirjo on melkoisen laaja yhden yrityksen hoidettavaksi. Verkostoitumalla voidaan saavuttaa huomattavia hyötyjä. Iäkkään ihmisen ei ole välttämättä enää helppo etsiä tai löytää avun tarjoajia. Eri palveluntuottajilta tulevat laskut ovat myös hankalia. Yritykselle on siis etua, mikäli se pystyy toimimaan verkostossa, joka näyttää asiakkaan suuntaan yhdeltä palvelukokonaisuudelta. Kilpailuetua haetaan myös muun yhteistyön, kumppanuuksien tai toimintojen yhdistämisen avulla.

Toiminta eri sektoreiden rajat ylittävällä tavalla on joillakin aloilla jo tuttua, kun taas toisaalla sitä vielä opetellaan. Suomessa on melko selkeä ero ammattityön ja vapaaehtoistyön työnjaon välillä, eikä vapaaehtoistyön tekeminen vanhustenhoidon parissa ole niin yleistä kuin muissa tarkastelemissamme maissa. Vapaaehtoistyön koordinointi ja ohjaus vaativat aikaa, mutta tulos on myös palkitsevaa.

 

Asiakas

Liiketoiminta/ Yritys

Yhteisö/Yhteiskunta

Kotipalvelut yhteiskunnallisena yrityksenä

-palveluja ostaessa auttaa myös omaa yhteisöä

-palveluntuottaja lähellä

-yhteisöllisyys markkinointivaltti

- kantaa sosiaalista vastuuta (markkinointivaltti)

 

-osa voitosta tuloutetaan yhteisölliseen tarkoitukseen, hyödyttää paikallistaloutta

Kotiapu, -hoito ja -sairaanhoito

-yhdeltä yritykseltä saatavissa laajasti kotona asumista tukevia palveluita

- kotona asuminen pitempään

-kyky vastata erilaisiin palveluntarpeisiin

-monipuolisuus

-mahdollistaa kotona asumista

 

 

Apua päivittäiseen elämään

-vastaa arkipäiväisiin avuntarpeisiin, jotka eivät liity

- arkipäivän toimivuus ja aktiivinen arki

-markkinarako hoiva- ja hoitoyritysten sekä remontti- ja muuttofirmojen välissä

-mahdollistaa yhteiskunnan täysivaltaisen jäsenyyden ja osallisuuden

-yhteistyö eri sektoreiden välillä, julkisen avun tarve lykkääntyy

Ohjattu senioriasuminen

-omatoimisuutta tukeva ympäristö

-turvallisuus

-yhteisöllisyys

- asiakkaat tavoitettavissa samasta paikasta

-kevyen tuen avulla asukkaat pärjäävät pidempään kotona

-yhteistyö eri yksiköiden kesken luontevoituu

Verkostoitunut hoivapalvelu

-palvelut yhdestä paikasta

-valinnanvapaus

-laaja tarjonta verkottumalla

-joustava kotona asumisen tukimuoto

- säästöt; julkisen avun tarve lykkääntyy

Kumppanuusmalli

-mahdollisuus saada suosituksia palveluntuottajista

-tietty laadun taso taattu

-markkinointi

-konsultaatio

-ohjelmistot, käsikirjat yms.

-silta yritys- ja järjestösektoreiden välillä

-useampia vakuuttavia toimijoita markkinoilla

Asumispalveluyksikön avaaminen yhteisölle

-vireyttä ja vaihtelua

-vapaaehtoisten tuomaa lisäohjelmaa

-vapaaehtoisten saaminen helpompaa

-markkinointia ja myyntiä myös tulevalle asiakaskunnalle

-lisää palveluja

-kokoontumispaikka -> yhteisöllisyyttä, yhteen kuuluvuutta

-palveluista osallisia nekin jotka eivät asu siellä

 

Hallinnollisten toimien yhdistäminen

-viestii halusta kohdentaa resursseja käyttäjä-asiakkaalle

-jää enemmän resursseja ydintoimintaan

-säästetään yleiskustannuksissa

-säästöjä hakemalla yrityksillä paremmat mahdollisuudet menestyä; toiminnan jatkuvuus

Hotellipalvelut senioreille

-mahdollistaa ikääntyvien matkailun

-helppo valmispaketti

-pitkäaikainen asiakassuhde: luottamus ja turvallisuus

-yhteiskunta korvaa joidenkin pakettiin kuuluvia hoitoja

-henkilökohtainen asiakassuhde (luodaan huomionosoitusten avulla)

-perheyritys: asiakkaat omistajien vieraina

-kanta-asiakkuuksien ja hotellin toimintojen kautta muodostuu yhteisöjä