Apua päivittäiseen elämään / Saksa

Lähtökohta: Aktiivisen elämän elämiseen tarvitaan apua, jota kotihoito ja kotisairaanhoito eivät anna. Yrityksen kautta saatava apu ei vaadi hoito-/ hoiva-alan koulutusta. Yrityksen ja järjestön välille on tehty toimintamalli, jonka avulla myös vähävaraiset voivat saada apua.

Toteutus: Yritykseltä voi ostaa apua kiinteään tuntihintaan. Tarjolla on hyvin monen laatuisia palveluja. Esim. muutot lähialueella (muuttofirmat usein kantavat laatikot sisään, mutta eivät pura laatikoita tai asettele huonekaluja paikoilleen), virastoasioinnit, kotitaloustyöt, saattamiset, tietotekniikan kanssa toimiminen, pienet korjaustyöt, asunnon, kasvien ja eläinten hoitaminen loma- tai sairaalajakson aikana, virastoasioinnit, dokumenttien ja paperitöiden hoitaminen, vapaa-ajan toiminta ja dementoituneen hoitaminen muutaman tunnin jaksoissa (hoitavan omaisen asioinnin tms. ajan).

Yrityksellä on yksi kontaktinumero, josta kaikki palvelut saa tilata. Yritys on verkostoitunut ja saattaa organisoida apua myös esim. Punaisen Ristin, vähävaraisia auttavan järjestön tai toisen yrityksen kautta. Asiakas saa palvelunsa kuitenkin yhdestä numerosta. Yritys myös etsii sopivia ammattilaisia tekemään sellaisia töitä mitä sen palveluvalikoimaan ei kuulu.

Yksi yrityksen erikoisuus on sen toimiminen yhteistyössä järjestön kanssa. Yrityksen toimialueella Saksassa tuloerot ovat tuntuvia. Kaikilla avun tarvitsijoilla ei ole varaa avun hankkimiseen yksityiseltä sektorilta. Yrityksen kanssa kiinteässä yhteistyössä toimii järjestö, joka kerää lahjoitusvaroja. Näillä varoilla kustannetaan apua henkilöille jotka sitä tarvitsevat, mutta joilla ei ole varaa sitä muuten hankkia.

Yritystoiminnan näkökulma: Yritys veloittaa asiakasta (tai järjestöä) 20-25 euroa / h riippuen työn sisällöstä. Auton matkakorvaus on 30 ct / km. Pienillä paikkakunnilla maksukykyistä asiakaskuntaa ei ole tarpeeksi, mutta suuremmilla paikkakunnilla voisi olettaa kysyntää olevan.