Hallinnollisten toimien yhdistäminen / Hollanti

Lähtökohta: Hollannissa on kova kilpailu hoivan- ja hoidontuottajien kesken. Hintakilpailu asiakkaan suuntaan ei ole mahdollista, sillä vakuutusperusteinen järjestelmä sanelee hintatason määrittämällä korvauksien suuruuden. Yksi säästökohde hoivan tarjoajilla on hallinnollisten toimien yhdistäminen (Holding-yhtiöllä). 

Toteutus: Säätiönä toimiva asumis- ja hoitopalveluja tuottava humanististen periaatteiden mukaisesti toimiva yksikkö sekä katolisen kirkon ylläpitämä lääkäriasema sijaitsevat lähekkäin. Vaikka ruohonjuuritason periaatteet poikkeavat monella kohtaa toisistaan (humanistinen ja katolinen), ovat yksiköt yhdistäneet hallintoaan. Heillä on yksi yhteinen johtaja sekä molemmilla osapuolilla oma operatiivinen johtaja. Talous- ja henkilöstöhallinto toimivat yhteisesti, mutta kumpikin osapuoli vastaa omasta päivittäisestä toiminnastaan. Näin ollen erilaiset periaatteet eivät vaikuta yhteistyöhön.

Kuinka raha liikkuu? Malli on onnistunut tuomaan säästöjä, sillä keskivertohinta yleiskustannuksille vastaavissa yksiköissä on 15 %, kun näissä yksiköissä on päästy 8 %:iin.