Kotiapu, -hoito ja -sairaanhoito / Suomi

Lähtökohta: Yritys tuottaa kotona asumista tukevia palveluita. Palveluiden kirjo on laaja, se käsittää kotiavun ja kotisairaanhoidon lisäksi kodin pienet korjaustyöt sekä ympärivuorokautisen hoitopäivystyksen. Esimerkiksi lamppujen vaihdot, lumityöt tai ruohon leikkaaminen tapahtuvat samalla käynnillä. Ajatuksena on kokonaisvaltaisen arjen avun antaminen samojen, tuttujen ihmisten toimesta.

Toteutus: Yrityksen työntekijät tekevät hallintoa lukuun ottamatta kaikkia töitä. Työnkuva on monipuolinen: hoivan ja hoidon toimien lisäksi myös kodin muut avuntarpeet, vaikkapa pienet korjaukset ja asennukset. Yrityksessä työskentelee niin sairaanhoitajia kuin lähihoitajiakin. Avun tarve määritellään asiakkaan ja tarpeen vaatiessa myös omaisten kanssa.

Valtavirran kotipalveluyrityksistä tämä yritys eroaakin juuri monipuolisen palvelutarjontansa avulla. Yrityksen perustaja on aikoinaan katsonut oman omaisen seikkailua palveluviidakossa ja haluaa nyt yrityksenä toimesta tarjota laaja-alaista palvelua. Osa hyvää palvelua ovat myös pysyvät työntekijät, jotka tulevat nopeasti tutuksi asiakkaalle ja päinvastoin.

Toimintaa on kehitetty tekemisen ohella. Kotihoidossa ja kotisairaanhoidossa näkee monta pikkujuttua, jossa tarvitaan apua. Yrityksen valtti on se, että nämä asiat voidaan korjata. Jos vaikkapa asiakasta pestäessä huomataan tukikahvan puute, yritys voi sen siihen asentaa. Näkemys on kokonaisvaltaisempi kuin kapean palvelutarjonnan yrityksissä. Yritys toimii keskisuuressa kaupungissa. Se on rajannut palvelusäteensä selkeällä kilometrimäärällä.

Yritystoiminnan näkökulma: Yritysidean mukaisesti palvelutarjonta on määritelty arjen auttamisen kautta, sitä ei ole lohkottu pieniksi paloiksi. Erona moniin muihin on juuri monipuolisuus. Yritys hinnoittelee palvelunsa ja myy samalla hinnalla palvelut niin yksityisille asiakkaille kuin myös julkisen puolen tilaamille asiakkaille. Mitään erityisiä sopimuksia kaupungin kanssa ei ole, vaan kaupunki ostaa palveluita asiakkailleen tarpeen niin vaatiessa.