Kumppanuusmalli / Saksa

Lähtökohta: Sairasvakuutusyhtiö haluaa laajentaa sellaista palveluntuottajien verkostoa, jonka laatuun ja tarjontaan se voi luottaa. Yhteistyö on avoin sekä suurille että pienille yrityksille.

Toteutus: Sairasvakuutusyhtiö tarjoaa asiantuntemuksensa yritysten käyttöön. Yritys voi päättää kuinka kiinteästi haluaa sitä hyödyntää. Joko se voi jatkaa ulkoisesti kuten ennenkin, liittää tarjolla olevan brändin osaksi markkinointia tai muuttaa yrityksen kokonaan brändin alle. Yritys voi vapaasti päättää kuinka kiinteästi se haluaa brändin alla toimia. Se voi ottaa tarjonnasta sen verran käyttöönsä mitä kokee tarvitsevansa (asiantuntija-apu, ohjelmistot, käsikirjat, laskelmat, analyysit jne.). 

Sairasvakuutusyhtiö tavoittelee tällä tavalla sitä, että voi suositella asiakkailleen yrityksiä, joista tietää tarvittavien palveluiden olevan laadukkaasti saatavilla. Yhtiö lupaa asiakkailleen palvelua 24 h sisällä, joten mitä useampi palvelun tarjoaja on olemassa, sitä paremmin tämä lupaus on lunastettavissa. Vakuutusasiakkaat kysyvät yhä useammin mitä yrityksiä sairasvakuutusyhtiö suosittelee. Lisäksi näkyvyys lisääntyy kun muita yrityksiä toimii yhtiön brändin alla.

Yritys puolestaan saa markkinointietua sekä asiantuntija-apua. Brändin avulla pienellekin yritykselle voi aueta uusia ovia eli lääkäreitä, sairaaloita ja klinikoita kumppaneiksi. Asiakas puolestaan saa helpommin tietoa siitä millaisia yrityksiä markkinoilla on ja tietää että brändin alla toimivat yritykset täyttävät tietyt laatuvaatimukset. Toimintamallia tarjoillaan sekä markkina-asemansa jo vakiinnuttaneille yrityksille, että uusille yrityksille tai yrittäjiksi haluaville.

Liittyvä yritys tekee ensin kolmen vuoden sopimuksen. Kolmen vuoden aikana nähdään onko kumppanuudesta hyötyä yritykselle. Lyhyemmällä aikajaksolla on vaikea nähdä johtuvatko muutokset kumppanuusmallista vai jostakin muusta. Tämän jälkeen kumppanuuslisenssiä voi haluttaessa jatkaa vuoden kerrallaan.

Yritystoiminnan näkökulma: Yritys maksaa sairasvakuutusyhtiölle kertakorvauksena 7000 euroa sekä kuukausittain 250-500 euroa sen mukaan kuinka paljon palveluita käytetään. Suomalaisessa toimintaympäristössä voisi kuvitella, että olisi yritys, joka huolehtisi liiketaloudellista johtamista pienten hoivayritysten puolesta. Eli olisi jaettu johtajuus – päivittäiset toiminnot yksikössä ja toisaalta liiketalouden hallinto sen alan ammattilaisten käsissä.

Erityishuomioita: Palveluiden hinnoittelu on Saksassa pitkälti laissa määrätty. Brändin alla toimivat yritykset eivät siis kilpaile niinkään hinnoilla vaan markkinaosuuksilla. Heidän etunaan on voittaa uskollinen asiakaskunta jonka maksajana joku sairaskassa toimii.