Ohjattu senioriasuminen / Suomi

Lähtökohta: Estää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Ylläpitää toimintakykyä sekä keskittyy elämiseen sairastamisen sijaan. Suunta on ulos ja osallistumaan. Päämäärinä ovat fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä omien voimavarojen aktiivinen käyttö. Useat seniorit asuvat yksin. Sairauden iskiessä on uhka yhteiskunnasta erakoitumiseen ja sairaala / terveyskeskuskierteeseen. Toimintakyvyn ylläpitämisen ja aktiivisen elämän avulla voidaan lykätä kalliiseen institutionaaliseen hoitoon joutumista.

Toteutus: Lähtökohtana on 17 asuntoa käsittävä esteetön vuokratalo. Asukkaat asuvat normaalisti vuokra-asunnoissaan ja maksavat vuokran. Vuokralaisten valintaan osallistuu vuokranantajan ohella myös sosiaali- ja terveyspiirin edustaja. Kyse ei ole palvelutalosta vaan normaalista vuokra-asumisesta. Asukkaat voivat ostaa sinne tarvitsemiaan palveluita (mm. kotihoito, ateriapalvelut).

Vanhustyön ohjaaja rohkaisee asukkaita toimimaan itsenäisesti ja pitämään yllä toimintakykyä. Ohjaaja on paikalla pääsääntöisesti arkipäivisin. Ohjaajan tehtävänkuva on hyvin monipuolinen. Siihen kuuluvat palvelunohjaus, rohkaiseminen, aktivoiminen, toimintojen suunnittelu ja organisointi, yhteisöllisyyden ja ryhmätoiminnan luominen. Ohjaaja myös pystyy havainnoimaan tuttujen asukkaiden voinnissa tapahtuvia muutoksia ja tarttumaan akuutteihin asioihin.

Talosta yksi asunto on remontoitu toimistoa ja yhteistä käyttöä ja toimintaa varten. Yhteisissä tiloissa kokoontuu eri piirejä (runo- käsityöpiirit, liikunta-, peli-, luku- ja tarinatuokiot, vierailut, muistijumppa, musiikki ym.) sekä vietetään yhteisiä hetkiä vaikkapa nimi- ja syntymäpäivien merkeissä. Muutenkin tilankäyttöön on kiinnitetty huomiota. Talosta löytyviä kaiteita ei käytetä ainoastaan liikkumisen apuna vaan myös apuvälineinä liikuntatuokioissa ja tasapainoharjoittelussa. Tasapainoharjoittelu ja tasapainon mittaukset ovat tärkeitä toimintakyvyn ja onnettomuuksien ehkäisemisen kannalta. Harjoittelulla onkin saatu aikaan erinomaisia tuloksia. Mielenkiintoinen on myös esimerkki kukkakaupan kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Seniorit aukovat lehtiä kukkakaupalle, saavat tekemisen ja käsijumpan palkkioksi ympäri vuoden tuoreita kukkia. Toimintaa järjestetään hyvin laajan verkoston kanssa yhdessä. Yhteyksiä on useisiin yhdistyksiin, seurakuntaan, kunnallisiin palveluihin sekä yrityksiin.

Vaikka talo on jo alun perin rakennettu esteettömäksi, on arjen toimivuuden kannalta tarvittu vielä paljon pieniä asioita: sähköisesti avautuvat ovet, luiska ovelle, kaiteita, roskalaatikoiden sijoituspaikkojen tarkastaminen, jotta omatoiminen roskapussin vieminen onnistuu.

Toimintaa on kehitetty pikkuhiljaa, asukkaiden ja vanhustyön ohjaajan keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Ryhmäytyminen ja aktiivinen toiminta arjessa ovat tulleet mukaan pikkuhiljaa. Toiminnassa on kokeiltu kaikenlaista, joku toimii, joku toinen ei. Osa asukkaista oli ”autettu avuttomaksi” ja heidän aktivoimisensa ja omiin kykyihinsä luottamaan saaminen on ollut haasteellista, mutta palkitsevaa.

Kuinka raha liikkuu? Asukas maksaa vuokran. Lisäksi hän voi ostaa esim. koti- tai ateriapalveluita mikäli tarpeen. Asukas voi saada Kelalta tukia (esim. asumis- ja hoitotuki). Retkistä, ostosmatkoista, teatterista ym. toiminnoista tulevat kulut maksaa jokainen itse. Sosiaali- ja terveyspiiri maksaa vanhustyön ohjaajan palkan kokonaisuudessaan, siitä ei peritä mitään asiakasmaksuja.

Yritystoiminnan näkökulma: Liiketoimintaa mallissa on varsinaisesti asunnon vuokraus. Senioriasumisen lisääntyessä voi hyvin olla mahdollista, että esim. geronomit toimisivat ohjaajina ja tarjoaisivat palvelujaan yhteisöille, esimerkiksi yhden kerrostalon asukkaille. Tehtäväkenttänä olisi niin asukkaiden aktivointi kuin yhteisön rakentaminen ja mahdollisten ongelmien ratkominen. Asumisen organisointi tällä tavoin tuottaa mahdollisuuksia monenlaisille oheispalveluille ja yritystoiminnalle. Esimerkiksi hyvinvointialojen yrittäjille (laaja-alaisesti ymmärrettynä). Myös palveluohjaukselle, kiinteistöalan toimijoille ja muille pienyrittäjille. Palvelut voidaan ostaa joko suoraan pienyrittäjiltä tai isomman verkostoa hallinnoivan yrityksen kautta.

Erityishuomioita: Ohjatusta senioriasumisesta tulee vuokra- ja työvoimakustannuksia. Samalla se auttaa asukkaiden elämänlaadun ja toimintakyvyn hyvänä pitämisessä. Näin ollen toiminta kokonaisuudessaan on yhteiskunnalle kannattavaa, sillä se ehkäisee liian aikaista laitostumista.