Verkostoitunut hoivapalvelu / Suomi

Lähtökohta: Yritys tuottaa kotiin vietäviä hoivapalveluja. Kantavana ajatuksena on, että asiakas saa kaiken tarvitsemansa avun samasta paikasta.

Toteutus: Yrityksellä on omalla palkkalistalla lähihoitajia, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia sekä lääkäri. Nämä ammattilaiset tuottavat kotihoidon, -sairaanhoidon ja -palvelun. Yrityksestä voi lisäksi tilata paljon muitakin arjen elämää helpottavia palveluita, kuten ateriapalvelun, siivouksen, jalkahoidon, turvapalvelut, pyykkihuollon. Vaikka kaikki palvelut tilataan ja laskutetaan yhdestä paikasta, on taustalla tuottajien verkosto. Hoivapalveluyrittäjä valikoi verkostoyrityksiksi samalla arvopohjalla toimivia yrityksiä. Johdon roolina ovat organisointi ja vastuun jakaminen oikeille tahoille.

Yritys hyödyntää teknologisia apuvälineitä jotta aikaa säästyy enemmän varsinaiseen työhön. Esimerkiksi työnohjausjärjestelmästä näkee suoraan missä työntekijät liikkuvat, minkä aikaa he ovat olleet asiakkaan luona sekä saadaan hoitajien raportit kotikäynneistä. Järjestelmä palvelee samalla myös laskutuksen tukena, sillä huonomuistiset asiakkaat eivät välttämättä muista lainkaan, että heidän luonaan on käyty. 

Asiakkaalle nimetään aina omahoitaja, joka katsoo, että palvelut lähtevät asiakkaan omista tarpeista. Yritys hyödyntää paljon kotitalousvähennystä ja Kela-korvausta. Näiden asioiden hoitaminen vaatii hyvää kykyä asioiden hoitamiseen. Kaikilta asiakkailta raha-asioiden hoitaminen itsenäisesti ei onnistu. Omahoitajan ja omaisen kanssa sovitaan myös kuka hoitaa asiakkaan tuki- ja raha-asiat.

Yritys on laatinut itselleen palvelutakuun. He lupaavat toimittaa palvelun 4-6 tunnin sisällä tilauksesta. Tämä on mahdollista siten, että sairaanhoitaja ja lähihoitaja, jotka varsinaisesti ovat sinä päivänä toimistotehtävissä, lähtevät tarvittaessa asiakaskäynnille. Tällä järjestelyllä pystytään koko ajan pitämään työntekijöitä ikään kuin reservissä. Lisäksi yritys toteuttaa kaksi kertaa vuodessa sekä asiakastyytyväisyys- että työtyytyväisyyskyselyn.

Yritys on koonnut aktiivisista kiinnostuneista asiakkaista asiakasraadin. Raati pohtii asiakkaiden tarpeita ja palvelujen vastaamista nykytarpeisiin. Yrittäjä saa raadilta arvokkaita mielipiteitä; monesti yrittäjällä on ollut eri ajatuksia sen suhteen millaisia palveluiden tulisi olla. Asiakkaille riittää usein yksinkertaisemmat ja arkisemmat palvelut.

Yritystoiminnan näkökulma: Asiakas maksaa ostamistaan palveluista. Osa maksusta voi tulla palvelusetelin, avustuksen tai tuen muodossa. Yrittäjän osaamista on se, että tuntee erilaisten tukien, verovähennysten ja avustusten viidakon. Asiakkaan kanssa katsotaan aina, onko kaikki sellaiset tuet haettu, joihin hän on oikeutettu.

Yrityksen toiminta rahoitetaan kokonaisuudessaan asiakasmaksuilla. Kustannustason nousuun on varauduttava edellisen vuoden lopulla tai viimeistään heti vuoden alussa. Yrityksen hintataso on alan sisällä korkeammasta päästä, sitä perustellaan etenkin palvelun nopealla toimituksella ja laadulla. Hinnoittelu on myös läpinäkyvää. Kiinnostuneille hinnan koostumus puretaan auki ja näytetään kuinka se muodostuu.

Erityishuomioita: Yritys on kokenut ydintoimintansa onnistuneeksi. Ketteryys ja nopea reagointi ovat perusajatuksia ja yrittäjä kokee, että ne asiat katoavat suurissa yrityksissä. Yritys on kasvuhaluinen, mutta haluaa säilyttää pienen yrityksen edut, joten kasvu on toteutettu franchising- mallin kautta. Tällä hetkellä Suomessa on useita yrittäjävetoisia yksiköitä, lisäksi yksiköitä on jo olemassa sekä perusteilla ulkomailla.