Tekniset innovaatiot

Hoivan ja hoidon tukena käytettävältä teknologialta odotetaan paljon – ja sitä pelätään. Vastustajat pelkäävät laitteiden korvaavan ihmiskontakteja, puolestapuhujat näkevät laitteita, jotka helpottavat ja tukevat hoitajia ja antavat heille enemmän aikaa tehdä ydintyönsä. 

Teknologisten apuvälineiden ja ohjelmistojen tulee olla hyvin suunniteltuja käyttäjäkuntaansa ajatellen. Myös käyttäjätuen saatavuus on olennaista. Osa laitteista ja sovelluksista sopii vaikkapa muistisairaille ja osa aiheuttaa heissä todennäköisesti suurta levottomuutta. Arviot on tehtävä tilannekohtaisesti.

Teknologian avulla voidaan joissakin paikon säästää kustannuksia ja helpottaa työtä. Toisaalta kehittyvään teknologiaan investoiminen on kallista. Teknologia tuo mukanaan mahdollisuuksia hoitaa vaikeampia sairauksia tai tehdä enemmän, jolloin kustannukset voivat myös nousta teknologian käyttöönottamisen mukana.

 

Asiakas

Liiketoiminta/ Yritys

Yhteisö/Yhteiskunta

Teknologia asunnoissa

-lisää itse määräämistä asumisessa

-turvallisuus

-uudet markkinat

-ihmiset pystyvät asumaan pidempään kotona

-uusia tapoja yhteisöllisyyteen

Videoyhteys kotipalvelun tukena

 

-hoitajan hyvä tavoitettavuus

-arjen mielekkyyden lisääntyminen ja yhteisöllisyys

-jokapäiväinen kuntoutustuokio parantaa tuloksia,

- kustannussäästöjä

 

-yksilö voi osallistua kotoa käsin erilaiseen toimintaan, lisää osallisuutta

Hoidon tukena käytettävä teknologia

-turvallisuus rohkaisee omatoimisuuteen

 

-työntekijät voivat olla eri paikossa, silti konsultoida toisiaan

-varmistuskäynnit vähenevät kun asia voidaan hoitaa tekniikan avulla, säästöt

- erottautuminen markkinoilla

-ammattitaitoinen henkilöstö voi keskittyä hoitamiseen, ei valvontaan

- ympäristönäkökulma