Hoidon tukena käytettävä teknologia / Hollanti, Saksa

Lähtökohta: Tavoitteena on löytää keinoja henkilöstön riittävyyteen ja kustannusten karsimiseen ilman että hoidon taso kärsii.

Toteutus: Hollannissa lääkkeiden jakamiseen tarvitaan kaksi henkilöä: toinen jakaa lääkkeet ja toinen tarkastaa että ne ovat oikein kodeissa tapahtuvassa lääkkeiden jaossa. Lääkkeiden jakaja ottaa kuvan lääkedosetista ja lähettää sen tarkastavalle osapuolelle. Näin ollen lääkkeiden jakamista varten molempien henkilöiden ei tarvitse olla fyysisesti samassa paikassa. Myös lääkekelloja on käytössä. Lääkkeet jaetaan valmiiksi lääkekelloon joka sekä muistuttaa lääkkeiden ottamisesta oikeaan aikaan ääni- tai valomerkillä että mahdollistaa vain kyseisen ajankohdan lääkkeiden ottamisen. Mikäli lääkkeitä ei oteta sallitun ajan puitteissa, ne siirtyvät takaisin kotelon sisään eikä näin ollen tule vaaraa yliannostuksesta. Vastaavia laitteita käytetään Suomessakin.

Saksassa joillakin kotihoidoilla on käytössä lähettimellinen sensori, joka kulkee ihmisen mukana. Laite ilmoittaa mikäli henkilö kaatuu tai poistuu ennalta määritellyltä alueelta. Laite myös automaattisesti ilmoittaa hälytyksen eteenpäin määriteltyä hälytysketjua pitkin. Kotipalveluilla on käytössä kuvaa välittäviä laitteita, joiden avulla valvotaan lääkkeiden ottamista. Myös kameravalvonta on mahdollista saada huoneeseen niin haluttaessa.

Telelääketiede auttaa kotona tehtävissä hoitotoimenpiteissä. Hoitaja voi ottaa kuvan esim. haavasta ja lähettää sen lääkärille, joka antaa lisää hoito-ohjeita. EKG voidaan mitata kotona ja tulkita myöhemmin.

Yritystoiminnan näkökulma: Laitteiden hankintakustannukset ovat useille mahdollisia, mutta silti niin korkeita että kokeilumielessä sellaista ei hankita. Yritystoiminnalle voisi olla tilausta vuokraajana ja myyjänä. Tutustumisjakson aikana hyväksi havaittuun laitteeseen on helpompi investoida.