Teknologia asunnoissa /Saksa

Lähtökohta: Ihmiset tarvitsevat apua ja tukiverkostoja jotta voivat asua ja selviytyä omassa kotonaan pidempään. Useimmissa tapauksissa kotona asuminen on sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta paras ratkaisu. Asuntoon asennettu avustava tekniikka pitää olla niin helppokäyttöistä, että sen kanssa pärjäävät myös ikäihmiset. Heidän turvallisuuden tasoaan ja tunnettaan sekä palveluiden saatavuutta pystytään edesauttamaan järjestelmän avulla.

Toteutus: Peruskorjauksen tai rakentamisen yhteydessä asuntoihin on mahdollista vetää kaapelointi, joka mahdollistaa teknisen laitteiston käyttöönottamisen halutussa aikataulussa ja laajuudessa. Tekniikkaa on monenlaista. Esimerkiksi kulunvalvontaan on eri sovelluksia (ovivahdit, mukana kannettava laite, jonne voidaan määritellä sallittu liikkumisalue, kaatumisesta ilmoittavat sensorit jne.). Useimmat sovellutukset toimivat sillä periaatteella, että ne laukaisevat ennalta ohjelmoiden hälytysketjun poikkeavuuden ilmetessä.

Sähkön, veden ja lämmön kulutusta mittaavat laitteet antavat mahdollisuuden tarkkaan seurantaan. Näin on mahdollista tarkkailla myös tavallisesta poikkeavia muutoksia, esim. jos aamulla sähkön kulutus ei nouse on oletettavissa että kukaan ei suorita normaaleja aamutoimia jolloin laitteisto antaa hälytyksen.

On jo olemassa järjestelmiä, jotka toimivat ikään kuin palveluportaalina. Oman kodin kosketusnäytön kautta voidaan tilata verkostossa toimivien palveluntuottajien palveluja. Niitä voivat olla vaikkapa siivous-, ruoka-, tai saattamiseen liittyvät palvelut. Verkostoon voidaan lisäksi liittää myös perheen jäseniä ja heidän keskinäistä yhteydenpitoa.

Lisäksi on paljon erilaista turvallisuuteen liittyvää tekniikkaa kuten liesivahdit, jotka katkaisevat sähkön liedestä jos se kuumenee liikaa, mahdollisuus asentaa avainlukkojen tilalle sormenjäljen tunnistava lukkon ja GPS- tekniikkaan pohjautuvia mahdollisuuksia paikannukseen.

Rakennetuissa malliasunnossa on huomattu, että kun tekniikka pysyy lähes näkymättömissä, ei sen hyväksyttävyydessä ole ollut ongelmia. Eniten asunnon valitsemisessa ratkaisevat hinta ja pohjaratkaisu. Tekniikan vastaisuutta ei ole havaittu ja myös iäkkäät ihmiset ovat oppineet hyvin käyttämään kosketusnäyttöä. Näytössä olevan aloituskuvan tulee olla niin selkeä, että laitetta voi käyttää myös ilman minkään opaskirjan lukemista.

Erityisesti valvontateknologian kohdalla on mietittävä myös eettisiä kysymyksiä. Turvallisuus on tärkeätä, mutta onko iäkkäällä ihmisellä edelleen oikeus ottaa riskejä ja hyväksytäänkö onnettomuuden mahdollisuus elämään kuuluvana asiana? Selkeintä tietenkin olisi, mikäli ihmiset ilmaisisivat oman tahtonsa jo ennakkoon.

Yritystoiminnan näkökulma: Yksityiset ihmiset eivät vielä suuressa määrin hanki teknisiä apuvälineitä ja laitteistoja itselleen. Teknologiset ratkaisut tulevat todennäköisimmin kuitenkin lisääntymään, jolloin on kysyntää sekä laitteistojen toimittajille, mutta etenkin niiden ylläpitoon ja käyttäjäystävällisten ohjelmistojen tekemiselle. Asiakkaita on todennäköisempää saada julkiselta sektorilta, yhdistyksistä ja yrityksistä investointikustannusten vuoksi. Jos teknologisten ratkaisujen hinnat laskevat tulevaisuudessa, ovat myös yksityisasiakkaat potentiaalisia.