Videoyhteys kotipalvelun tukena / Suomi

Lähtökohta: Ikääntyneiden yksinäisyyden tunne ja turvattomuus lisääntyvät sairauksien sekä liikuntavaikeuksien myötä. Videoyhteyden kautta tapahtuvien yhteydenottojen avulla näitä pystytään helpottamaan. Yhteys toimii vahvasti myös kuntoutuksen tukena.

Toteutus: Kaupunki on hankkinut laitteistot ja kilpailuttanut ohjelmiston ylläpitäjän. Kuntoutusjaksolla olleille asiakkaille on kerrottu mahdollisuudesta saada kotiin laitteisto, jonka avulla voi osallistua ohjattuihin ohjelmiin sekä pitää yhteyttä muihin vastaavan tai yhteensopivan laitteiston käyttäjiin, eli muiden osallistujien kanssa ja esim. lapsiin. Mukaan tuleminen on täysin vapaaehtoista. Mukaan tulevien asiakkaiden on myös oltava kognitiiviselta tasoltaan hyvässä kunnossa, heikko liikkuminen sen sijaan ei ole este.

Laitteisto on toimintavalmis yhdellä napin painalluksella ja valikot on tehty hyvin selkeiksi ja ohjaaviksi. Käytettävyydessä on onnistuttu, sillä sekä asiakkaat että hoitajat ovat tyytyväisiä. Ongelmatapauksissa voi ottaa yhteyttä joko hoitajaan tai suoraan palvelun tuottajaan. Palvelun tuottaja on huomioinut iäkkään asiakaskunnan puhelinpalvelussaan ja osaa heitä palvella. Tämä onkin erittäin tärkeätä palvelun onnistumisen kannalta.

Ohjelmatarjonta palvelussa on ”Ajankohtaiset aamukahvit”, jonka aikana osallistujat juttelevat vapaasti ja voivat keskustella päivän uutisista tai muista aiheista. ”Kotijumppaa” on tarjolla lähes joka arkipäivä. Jumpan ohjaa fysioterapeutti, joka on suunnitellut sen erityisesti mukana olijoiden mukaan. Kuntoutus perustuukin helppojen liikkeiden päivittäiseen toistamiseen. Koska kuvayhteys on molemmin puolinen, pystyy fysioterapeutti samalla ohjaamaan sekä tarkkailemaan kuinka liikkeet sujuvat. Pidemmän aikaa yhteydessä ollessa ja jutellessa pystytään helpommin huomaamaan, mikäli asiakkaan kunnossa on tapahtunut muutoksia. Asiakkaat voivat myös ottaa yhteyttä hoitajiin milloin vain ja keskustella mielessä olevista asioista tai kysymyksistä. Asiakkaan kannalta tämä edesauttaa arvokkuuden säilyttämistä, sillä on aivan eri asia keskustella pikaisesti pesulle viennin yhteydessä kuin kaikessa rauhassa sopivana hetkenä.

Tuloksina on huomattu, että asiakkaat kuntoutuvat paremmin ja pysyvät mieleltään virkeämpinä usein tapahtuvan keskusteluyhteyden avulla. Videoyhteys on tuonut arkeen mielekkyyttä ja mielenrauhaa. Omaehtoinen yhteydenottaminen on vähäisempää, mutta usein ohjatun tuokion jälkeen linjoille jäädään juttelemaan keskenään niitä näitä. Videoyhteys ei kovaa kotikäyntejä kokonaan, mutta on havaittu, että videoyhteyttä käyttävien asiakkaiden kotikäyntien tarve on osalla vähentynyt. Videoyhteyden käyttäminen on hyvä apuväline etenkin kuntouttavassa, ennakoivassa ja ennalta ehkäisevässä toiminnassa.

Toteutus: Kaupunki on hankkinut laitteistot ja kilpailuttanut ohjelmiston ylläpitäjän. Kuntoutusjaksolla olleille asiakkaille on kerrottu mahdollisuudesta saada kotiin laitteisto, jonka

Kuinka raha liikkuu? Tässä mallissa asiakas saa laitteiston korvauksetta määräajaksi käyttöönsä. Kustannukset korvaa kaupungin sosiaalitoimi.

Yritystoiminnan näkökulma: Iäkkäille kohdistetun palvelun ylläpito-, ohjaus- ja neuvontapalveluille voisi olla kysyntää tulevaisuudessa, jos palvelu yleistyy. Myös ohjelmatuotannolle voi syntyä kysyntää, joskin palvelussa on suuri merkitys tuttujen henkilöiden reaaliaikaisella kohtaamisella.