Yksilöllistä apua haastaviin elämäntilanteisiin

Saksassa, Itävallassa ja Hollannissa julkisella sektorilla on selkeäsi määritelty rooli hoivan ja hoidon järjestämisessä sekä antamisessa ikääntyville. Järjestelmät, sekä omaisten hoitovelvoitteen osuus vaihtelevat, mutta apua ja tukea on saatavilla kunnan tai valtion taholta. Kaikissa näissä maissa on vakuutusperusteinen järjestelmä. 

Kaikissa tarkastelluissa maissa on vahva pyrkimys hoitaa ihmiset kotiin niin kauan kuin mahdollista. Palveluasumista tai laitoshoitoa käytetään Puolassa hyvin vähän, Saksassa, Itävallassa ja Hollannissa Suomea vähemmän osin rakenteellisista, mutta monesti myös kustannussyistä. Kotiin pyritään hoitamaan kauemmin. Kustannusten lisäksi tulee huomioida myös muita näkökulmia kuten turvallisuuden tunne, yksinäisyys tai osallisuus.

 

Asiakas

Liiketoiminta/ Yritys

Yhteisö/Yhteiskunta

Hoitajien välityspalvelu

-mahdollistaa kotona asumisen

-jatkuva apu

-tavoittaa markkinat kotipalvelun ja asumispalveluiden väliltä

-asumispalveluiden kysynnän hillitseminen

-arvokas ikääntyminen kotiympäristössä

-heikkoutena palkkarahojen ”valuminen” ulkomaille (hyvin usein)

Coaching – senioreiden ja omaisten valmennus

-auttaa elämänhallintaa etenkin muutostilanteissa

-tukea tarvitsevia omaishoitajia (asiakkaita) yhä enemmän

-hyvin voivat yksilöt tukevat yhteisöä ja tarvitsevat vähemmän yhteiskunnan palveluja

Kotihoidon tukihenkilö / palveluohjaaja

-avun oikea-aikainen saaminen

-riittävän laajan avun saaminen

-asiantuntija-apu

-tuo lisää asiakkaita

-laajempi palveluvalikoima

-riittävä ja oikeaan aikaan saatu apu tukee mahdollisuuksia itsenäiseen asumiseen

-henkilökohtaiset verkostot hoidon tukena säästää yhteiskunnan varoja

-yhteisöllisyys vahvistuu vastavuoroisessa auttamisessa anstämäistämistä kohtaan.on opettajilla oltava tietoa. ekijöinä. anssa.

Lemmikit

-palveluasunto tuntuu enemmän omalta kodilta kun siellä on tavaroiden lisäksi tuttu lemmikki

-vähentää stressaamista

-levolliset asiakkaat, edullinen terapeuttinen menetelmä

-”kliinisyys” palveluasumisessa vähenee

-vapaaehtoisia voi houkutella mahdollisuus eläimen hoitoon

Ihmiskeskeinen hoitofilosofia

-yksilön tahtoa kunnioitetaan ja se huomioidaan

-asiakastyytyväisyys

-työntekijöiden tyytyväisyys, kommunikointi

- matala hierarkia

 

-ihmisen kunnioittava kohtelu

-hoidon lisäksi myös hoitoympäristö huomioidaan

Kotiutusketju

-tuki akuutista vaiheesta kotiin

 

-sairaalakierteen todennäköisyys pienenee

-sairaalapaikat paremmassa kierrossa