Coaching – senioreiden ja omaisten neuvontapalvelu / Saksa

Lähtökohta: Ihmisten kohtaamat haasteet vaihtelevat eri elämäntilanteissa. Elämäntilanteen muuttuminen esim. eläkkeelle jäädessä tai sairauden kohdatessa voi joskus olla lamaannuttava tai aiheuttaa vaikeuksia elämän hallintaan. Samoin omaisesta huolehtiminen on haastavaa niin henkisesti kuin fyysisestikin. Neuvontapalvelun avulla koetetaan saada oma potentiaali käyttöön. Omaishoitajien elämää pyritään järjestelemään niin, että hoitotaakka ja muu elämä pysyvät tasapainossa.

Toteutus: Neuvontapalveluita myyvät etupäässä yksityiset psykoterapian tai muut psykologian alan yritykset. Usein tutustumiskäynti on maksuton ja sen aikana tutustutaan puolin ja toisin sekä sovitaan etenemisestä. Jatkotapaamiset ovat maksullisia.

Senioreiden neuvontapalvelun tavoitteena on neuvoa ja tukea muutoksen aikana. Usein prosessissa reflektoidaan ja analysoidaan menneisyydestä nousevat taustat, nykyisyys ja tulevaisuus. Yleisesti tavoitteena ovat sen suuntaiset asiat kuten henkinen tasapaino, onni ja elämän odotusten täyttyminen, suunnan antaminen elämälle, tyytyväisyyden asteen ja itsetuntemuksen sekä -tunnon kohenemien ja henkisen vireyden ylläpysyminen. Tyytyväisyys omaan elämään lisääntyy ja jaksaminen helpottuu kun ihminen voi käyttää omat voimavaransa sekä saa pidettyä tasapainon voimavaroja vievien ja akkuja lataavien asioiden välillä.

Omaishoitajille suunnatussa valmennuksessa keskitytään ratkomaan niitä kysymyksiä, jotka nousevat hoidettavan sairauden laadusta käsin. Kuinka ratkotaan konfliktitilanteita, mihin kiinnitän huomiota jos hoidettavalla on muistisairaus, mitä tehdä jos hoidettavalla on tapana karkailla, entä kuin mikään ei enää tunnu riittävän? Valmennuksessa myös pyritään auttamaan omaishoitajan jaksamista etsimällä keinoja kuinka hänelle tärkeät sosiaaliset suhteet ja tarvittavat hengähdyshetket saadaan järjestettyä ilman huonoa omaa tuntoa.

Yritystoiminnan näkökulma: Yrityksen tulot koostuvat asiakkaiden maksuista. Palvelu on hinnoiteltu ajankäytön mukaan, tuntihinnan vaihdellessa 65 euron molemmin puolin. Asiakas maksaa hinnan suoraan. Neuvontapalveluun ja valmennuksiin saa vain harvoin sairaskassojen tukea.

Erityishuomioita: Saksassa palvelu- ja laitosasumisen maksuihin vaikuttaa koko omaisuus. Maksut ovat Suomeen verrattuna korkeampia, joten ihmisillä on suurempi motivaatio etsitä vaihtoehtoisia tapoja järjestää hoito sekä pitää huolta omasta jaksamisesta. Suomessa asiakaskunnan löytäminen tällaiselle palvelulle voi olla vielä haastavaa.