Hoitajien välityspalvelu / Itävalta

Lähtökohta: Vanhuksille halutaan antaa mahdollisuus asua ja saada apua omassa kodissa, tutussa ympäristössä. Tavoitteena on mahdollistaa arvokas ja arvostava vanheneminen. Lasten ja muiden perheenjäsenten oletetaan myös osaltaan huolehtivan vanhusten hoitamisesta.

Toteutus: Välityspalvelu etsii ja välittää päteviä hoitajia vanhusten tai muiden hoivaa tarvitsevien kotiin. Usein hoitajat tulevat naapurimaista paremman palkkatason perässä. Hoitajilla tulee kuitenkin jo olla kokemusta Itävallassa vanhusten parissa työskentelemisestä (tulkinta vaihtelee hieman välittäjäkohtaisesti) sekä asiointiin, tietojen vaihtamiseen ja avun soittamiseen riittävä kielitaito. Avustajilta ei vaadita erityistä ammattitutkintoa, sillä kotihoidon työntekijöille ei ole olemassa kansallista säännöstöä tai standardeja.

Hoitaja asuu hoidettavan luona, omassa huoneessaan sovitun mittaisissa jaksoissa (työ- / vapaajakson rytmitys vaihtelee 2 viikosta 3 kuukauteen). Hoivattavan luona asuttua jaksoa seuraa vähintään samanmittainen vapaajakso. Näin kaksi avustajaa hoitaa henkilöä vuoron perään. Hoitajille kuuluu vähintään kahden tunnin oma aika päivittäin. Hoidettava tai hänen omaisensa voi toimia työnantajana jolloin Itävallan tiukemmat työaikalainsäädännön määräykset ovat voimassa (2 vk rytmi). Toinen mahdollisuus on, että hoitaja työskentelee yrittäjänä / toiminimellä, eli huolehtii itse veroista ym. maksuista, jolloin palvelun ostajan ja hoitajan välillä voidaan sopia asioista hyvin vapaasti (3 kk rytmi mahdollistuu). Samalla hoidettavalla on ainakin kaksi hoitajaa jotka vuorottelevat. Vaihto tapahtuu hoidettavan kotona, joten omaisten ei tarvitse tehdä eri järjestelyjä vaihdon takia. Välityspalvelu auttaa mahdollisissa ongelmatapauksissa.

Hoitaja auttaa hoidettavaa päivittäisissä asioissa sekä kotona asumista tukevissa toimissa. Mm. pukeminen, ruuan laitto, asiointiapu, henkilökohtainen hygienia ja seuranpito kuuluvat hoitajien tehtäviin. He eivät tee sairaanhoidollisia toimenpiteitä, vaan neuvottelevat niistä aina erikseen hoitavan lääkärin kanssa.

Välityspalvelun kuukausimaksu sisältää hoitajien hankinnan, tietoa laeista jotka säätelevät ympärivuorokautista (koti-)hoitoa, apua hoitorahan ja mahdollisen avustuksen hakemiseen, tuloverotusta varten tarvittavat liitteet hoivattavalle (tai omaiselle joka toimii työnantajana) sekä avun tarvittavien apuvälineiden hankkimisessa.

Hoitajan palkkaaminen kotiin on lain mukaan madollinen kun hoivattava saa valtiolta hoitorahaa, vähintään 3. tason mukaan (määritelty hoidon tarve yli 120 h kuukaudessa).

Esimerkkiyrityksenä olevan hoitajien välityspalvelun kuukausimaksu on 83 euroa, hoitajan palkka, matkakustannukset, palkan sivukulut 2100 – 2840 euroa / kk (riippuen hoitajan koulutuksesta ja palkkatasosta sekä kotimatkan kustannuksista).

Esimerkkilaskelma:

Kuukausittainen tulo

1500 e

Hoitoraha, taso 4

664,30 e

sosiaalitoimiston apu

550 e

Tulot yhteensä:

2714,3 euroa

Hoitajien palkkakustannukset (sis. sivukustannukset, matkakulut ja välityspalvelun maksun)

-2200 e

 

Käyttörahaa jää

514,3 e

Palkatun työntekijän sivukulujen vähennys tuloverotuksessa

149,93 e / kk

Hoidettavalle jää kuukausittain käytettäväksi

Josta maksettava kaikki normaalit menot, kuten ruoka (myös hoitajan), vuokra, lääkkeet ym.

663,92 euroa.

 

Hoitorahaa vastaa Suomessa lähinnä eläkettä saavan hoitotuki, jonka yläraja on tällä hetkellä 314,41 euroa kuukaudessa. Hoitorahan taso sekä sosiaalitoimiston myöntämä avustus tekevät järjestelmästä kilpailukykyisen hoivakotien ja palveluasumisen kanssa. Itävallassa lapsilla ja osassa maata myös lapsenlapsilla on velvollisuus osallistua vanhempien ja mahdollisesti myös isovanhempien hoitokuluihin.

Erityishuomioita: Itävallassa puolisolla ja lapsilla on Suomea suurempi velvollisuus hoivan järjestämisessä. Palvelu- ja laitosasumisen maksut ovat korkeampia kuin Suomessa, joten motivaatio vaihtoehtojen etsimiseen on olemassa sillä taloudellisesti kilpailukykyisiä vaihtoehtoja palvelu-/ laitosasumiselle on olemassa.

Yritystoiminnan näkökulma: Välityspalvelun ansainta koostuu asiakkaalta perittävästä palvelumaksusta, joka on n. 85€ kuukaudessa. Kannattaakseen yrityksellä on oltava riittävästi sekä hoitajia että asiakkaita.