Ihmiskeskeinen hoitofilosofia / Hollanti

Lähtökohta: Apua tarvitseva ihminen otetaan hoidon keskiöön ja asioita tarkastellaan hänen lähtökohdistaan ja tahtoaan kunnioittaen.

Toteutus: Ihmislähtöisen hoitofilosofian toteutusta tukee sitä edistävä organisaatio. Organisaatio jakaa parhaita malleja ja sen edustajat toimivat konsultin tavoin osallistuvissa yksiköissä. Ihmiskeskeinen lähtökohta sisältää varsinaisen hoidon lisäksi myös hoitoympäristön sekä hoitajat – ammattilaiset ja omaiset. Ihmiskeskeisyyden idea leikkaa läpi organisaation, sitä toteutetaan hoitotyössä, mutta myös tukipalveluissa. Lähestymistavan taustalla on aina ajatus ”Kuinka voin auttaa?”; ei ammattiavun kaataminen asiakkaalle. Sen sijaan asiakasta kuunnellaan, hänen toiveensa ja tavoitteensa kuullaan, eri vaihtoehdoista kerrotaan ja asiakas saa tehdä päätökset. Mikäli asiakas ei itse siihen pysty, hänen omaisensa tekevät sen hänen puolestaan.

Asiakaslähtöisyys ei tarkoita sitä, että asiakas on kuningas. Ihmislähtöisyydessä lähdetään siitä, että asiakasta kuunnellaan ja ammattitaitoa käytetään hänen tavoitteidensa saavuttamiseksi. Filosofian tavoitteena on etsiä toiminnan sokeita pisteitä, joita ammattilaisille on saattanut tulla tai joita organisaatiossa on, ja osoittaa ne. Motivaatio filosofian toteutukseen lähtee usein joko yrityksen tai säätiön / järjestön hallitukselta, joka huomaa että jokin asia ei toimi, se voi lähteä laatuongelmista tai yhdistymisten seurauksena tulevista työkulttuureiden yhdistämisistä.

Hollannin järjestelmässä asiakas voi vapaasti valita palvelut haluamaltaan tuottajalta. Palveluntuottajat saavat työstä kiinteästi määritellyt hinnat, joten hintakilpailun sijaan he voivat kilpailla muilla tekijöillä, esim. laadulla. Ihmislähtöinen ajattelu on yksi tapa pyrkiä laadukkaan palvelun tuottamiseen ja asiakkaiden saamiseen.

Erityishuomioita: Yritys voi käyttää filosofiaa oman toimintansa asiakaslähtöisyyden tukemiseen ja terävöittämiseen. Julkisten organisaatioiden näkökulmasta mielenkiintoista on se, että kun asiakkaalle on selvitetty eri vaihtoehdot selkeästi, hän tekee ”järkevämpiä” päätöksiä oman hoitonsa suhteen. Sairaana ihmisellä tai hänen omaisillaan on helposti taipumus haluta kaikki mahdollinen hoito, vaihtoehdoista ja niiden seurauksista tietoisena hän pystyy paremmin valitsemaan.