Kotihoidon tukihenkilö tai palveluohjaaja / Hollanti

Lähtökohta: Kotona asuvien ja sairauksista kärsivien tai apua tarvitsevien tarpeet ovat moninaiset. Usein jonkin akuutin tilanteen takia paikalle menevä kotisairaanhoito havaitsee muitakin avuntarpeita. Tavoitteena on löytää ja havaita keinoja joilla elämä helpottuu.

Toteutus: Kotipalvelulla on nimetty henkilö, joka toimii tukihenkilönä. Hänen tehtävänään on tarjota keskusteluapua ihmisille, joista huomataan että heillä on avun tarvetta. Tukihenkilö etsii eri mahdollisuuksia ”ammatillisesta työkalupakista”. Keinoja ovat mm. oman tukiverkon aktivoiminen tai laajentaminen, omaisten kanssa tilanteesta keskusteleminen, jolloin he huomaavat missä mennään ja osaavat auttaa, ulkopuolisen kotiavun käyttöön ottaminen, omaishoitajan jaksamisen tukeminen.

Tukihenkilö näkee tilanteen ulkopuolisena sekä tietää ammatilliset mahdollisuuden ja keinot auttamiseen. Häneltä vaaditaan hyvää paikallisen palvelutarjonnan tuntemusta, ihmistuntemusta sekä tilannetajua. Tukihenkilö on tarpeellinen myös moniongelmaisissa tapauksissa, joissa akuutisti hoidettava asia on vain oire jostakin muusta. Tukihenkilö ei pakota, vaan hän auttaa vaihtoehtojen löytymisessä.

Tukihenkilön toiminta maksaa, mutta sen avulla saadaan pitkällä aikavälillä säästöjä. Rahallista säästöä tuo se, että tarve voimakkaampiin tukitoimiin ja palveluihin vähenee. Asiakkaan kannalta hyvää on se, että elämän laatua parannetaan tai sen heikkenemistä ainakin pystytään hidastamaan.

Tämän tyyppinen toiminta muistuttaa julkisen sektorin tai järjestöjen palveluohjausta Suomessa.