Kotiutusketju / Saksa

Lähtökohta: Samojen henkilöiden hakeutuminen lääkärin vastaanotolle tai sairaalakierteeseen päätyminen pyritään ehkäisemään kotiin saatavan hoidon avulla. Kotiuttamisen onnistuminen sairaalasta tai kuntoutuksesta vaatii hoidon jatkumisen turvaamista.

Toteutus: Yrityksellä on auto, joka on varustettu sairaanhoidollisilla perusvälineillä, sekä tutkimus- ja näytteenottokalustolla. Sairaanhoitaja voi ottaa kotiutetun potilaan kotona tarvittavat näytteet tai suorittaa kokeet. Tulokset analysoidaan normaaliin tapaan laboratoriossa, joka lähettää tulokset edelleen hoitavalle lääkärille. Lääkäri tekee tietojen perusteella päätökset hoidosta.

Usein samat henkilöt käyvät usein lääkärissä erinäisten kokeiden yms. vuoksi. Ottamalla näytteitä kotona lääkärin vastaanotolle saadaan väljyyttä. Sairaaloiden ja kuntoutusyksiköiden kannalta tämä toiminta mahdollistaa suunnitelman mukaisen kotiutuksen. Kun tiedossa on, että hoitoa ja näytteitä voidaan ottaa myös kotoa käsin, voidaan kotiutus varmemmin suorittaa suunniteltuna päivänä ja hoitopaikkoja on näin ollen enemmän kierrossa mukana. Hoitoketju ei katkea ja asiakas paranee paremmin. Huonosti toteutetusta kotiutuksesta on riskinä onnettomuus kun heikosti liikkuva vanhus vaikkapa kaatuu kotona ja saa uuden vamman. Kotona käyvä ammattilainen näkee samalla koko ympäristön ja voi ehdottaa tarvittavia muutoksia useimmiten esteettömyyden ja apuvälineiden suhteen.

Maksut: Saksalainen sairasvakuutus kattaa kyseiset palvelut. Tämä palvelu on sairasvakuutusyhtiölle tappiollista, mutta se kompensoidaan muilla osa-alueilla. Ensinnäkin, hoitopäivät sairaaloissa ja kuntoutusyksiköissä ovat kalliimpia kuin tämä toiminta. Toiseksi, toiminnalla markkinoidaan omia kotihoidon palveluita niin lääkärien ja sairaaloiden kuin yksityisten asiakkaidenkin suuntaan.

Yritystoiminnan näkökulma: Suomalaisessa järjestelmässä maksavana asiakkaana pitäisi olla joku muu kuin hoidettava asiakas. Jos tällainen toiminta todistetusti tuo säästöjä erikoissairaanhoidolle tai helpotusta lääkäripulaan niin sillä olisi markkinarako. Markkinoita on, mikäli tämä on kunnille ja kuntayhtymille keino säästää eikä mahdollisuutta osaoptimointiin ole.

Erityishuomioita: Kyse on oikeastaan laajennetusta kotisairaanhoidosta.