Yrittäjyysopintojen toteutustapoja Suomessa

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluopetuksessa on huomioitu alan kehittyminen ja uudet haasteet. Yrittäjyyttä on otettu mukaan eri koulutusohjelmiin sekä pakollisissa että vapaasti valittavissa opinnoissa. Opintojen aikana opiskelijat saavat kuulla esimerkkejä oman alansa erilaisten yrittäjien tarinoista ja opiskelevat yrittäjyyden perusasioita.