Eri alojen opiskelijoiden yhteistyö / Suomi

Lähtökohta: Opiskelijat oppivat omalta alaltaan paljon ja nopeasti. Työelämässä on kuitenkin osattava keskustella myös muiden alojen edustajien kanssa. Myös oman asiantuntijuuden tunnistaminen kehittää.

Toteutus: Joko sosiaali- ja terveysalan sisäisesti tai ammattikoreakoulun eri koulutusalojen edustajia ryhmäytetään. Kun samassa ryhmässä on edustajia muotoilusta, tekniikasta, liiketaloudesta sekä sosiaali- ja terveysalalta on tuloksena mielenkiintoinen vuoropuhelu. Usein tällaiset ryhmät myös keksivät erinomaisia ratkaisuja ja näkökulmia annettuun tehtävään. Samalla opiskelijat huomaavat, että heillä on oman alansa ammattitaitoa sekä oppivat keskustelemaan eri alan edustajien kanssa.

Liiketalous ja terveysala ovat tehneet yhteistyötä myös siten, että näiden alojen opiskelijoista on tehty pareja. He opastavat toisiaan oman alansa asioihin. Oppiminen toiselta opiskelijalta on ollut positiivinen ja tehokas kokemus.