Opettajien ammattitaito / Suomi

Lähtökohta: Monet sosiaali- ja terveysalan opettajat ovat toimineet työuransa aikana julkisen työnantajan työntekijöinä. Ammatillista kokemusta yksityisellä sektorilla toimimisesta ei läheskään aina ole.

Toteutus: Jotta opiskelijoille voidaan opettaa sosiaali- ja terveysalan yrityssektorista, on opettajilla oltava tietoa. Yritystoiminta on tullut sosiaali- ja terveysalalle pikkuhiljaa viimeisen 20 vuoden aikana. Joillakin osa-alueilla se on ollut pidempään käytössä (päivähoito, lastensuojelu, fysioterapia ja fysikaaliset hoitolaitokset) mutta toisaalla se on edelleen uutta. Ei ole itsestään selvää, että opettajilla on kokemusta yritystoiminnasta. Lisäksi sosiaali- ja terveysalalla suhtautumista alan yritystoimintaan voi olla kriittistä.

Sosiaali- ja terveysalan opettajien ja muun henkilökunnan oman osaamisen lisääminen on avainasemassa yrittäjyyskasvatuksen toteutuksessa. Tätä kautta on mahdollista saada aikaan intoa ja ymmärrystä yrittäjyyttä kohtaan, jolloin se voi alkaa näkyä jokapäiväisessä opetuksessa. Yrittäjyyskasvatus on erilaisten pedagogisten ratkaisujen hakemista ja soveltamista.