Opintotarjonta / Suomi

Lähtökohta: Lisätä yrittäjyyskasvatusta sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa; innostaa opiskelijoita valitsemaan näitä kursseja. Tällä hetkellä on olemassa joitakin pakollisia kursseja lähes kaikissa sosiaali- ja terveysalan opinto-ohjelmissa.

Toteutus: Omalta alalta ja saman koulutuksen saaneiden yrittäjien tarinat ovat kiinnostavia. Yrittäjiä kutsuaan luennoille joko puhumaan tai haastateltaviksi. Opiskelijoilla on mahdollisuus tavata elävä esimerkki yrittäjästä sekä kuulla heidän yrittäjätarinansa.  Yrittäjä näyttäytyy ”tavallisena ihmisenä” ja kynnys ajatella itseään yrityksessä tai jopa yrittäjänä voi madaltua.

Kaikille yhteisten yrittäjyysopintojen jälkeen selkeästi hahmotettava jatkomahdollisuus helpottaa vapaavalintaisten yrittäjyysopintojen valintaa. Yrittäjyyspolku haarautuu kolmeen: yksi polku niille, jotka haluavat valmistuttuaan hakeutua toisen palvelukseen. Yrittäjyysopintoja ei tarvitse ottaa enempää jos ei halua. Toinen polku vie vapaavalintaisten opintojen kautta tutustumaan lisää yrittäjyyteen. Opiskelija voi valita kursseja vapaavalintaisten opintojen tarjottimelta. Kolmas polku on tarkoitettu niille, joilla on selkeä aikomus ryhtyä yrittäjäksi. Opiskelijoita tuetaan koulutuksen sekä valmennuksen muodossa kehittämään omaa liikeideaa eteenpäin. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Heitä saatellaan kohti yrittäjyyttä myös tarjoamalla palveluja liikeidean hiomiseksi ja rahoituksen hakemiseksi.

Myös uudenlaisilla opiskelumenetelmillä yrittäjyyskasvatusta voidaan tukea. Kahden asian opettelemisen yhdistäminen on tuonut hyviä tuloksia.  Informaatiotekniikan kurssilla harjoitustehtävät ovat todellisia terveysalan yritysesimerkkejä. Samalla kun tehdään harjoituksia tekniikan oppimisen vuoksi, opitaan asiasisältöä mm. toimintojen hinnoista ja hintojen muodostumisesta.