Työelämän yhteistyöprojektit / Suomi

Lähtökohta: Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ei ole aivan helppoa hahmottaa kuinka yrittäjyys liittyy heidän alaansa. Yhteistyöprojektien avulla on mahdollista harjoitella taitoja, joita yrittäjyydessä tarvitaan.

Toteutus: Yrittäjyyteen liittyvät taidot ja valmiudet ovat yksi yrittäjyyskasvatuksen osa-alue. Todellisesta työelämästä tulevat yhteistyöprojektit motivoivat opiskelijoita oma-aloitteisuuteen, kokeiluihin sekä riskien ottamiseen.

Projekteja toteutetaan työelämän edustajien kanssa yhteistyössä. Opiskelijat saavat ratkaistakseen jonkin todellisen asian tai ongelman. Tämä motivoi enemmän kuin kuvitteellisten tehtävien parissa työskentely. Yrittäjyys tulee esiin enemmänkin sisäisenä yrittäjyytenä, kun opiskelijat itse suunnittelevat, toteuttavat, tekevät virheitä ja ottavat vastuun. Opettajan osa on tärkeä kokonaisuuden onnistumisessa: opettaja irtautuu perinteisestä roolistaan ja toimii enemmänkin valmentajana.