GPS- työkalu (pelilauta)

Tarvittava aika: Trendien päättäminen ja esittely + 60 min. ideakierrokseen, ideoiden esittelyyn ja äänestykseen + jatkotyöstö

GPS-työkalu on kehitetty uusien ideoiden kehittelemiseen. Sitä voisi käyttää esim. yrittäjyysopinnoissa yrittäjyysideoiden synnyttämiseen. Se käyttää hyväksi nykyisiä ja tulevia trendejä. Työkalun tuloksellinenkäyttäminen vaatii käyttäjiltä ideoita ja perehtyneisyyttä käsiteltävään asiaan. Työkalu kannustaa tuomaan piilossa olevat ideat näkyville ja jatkojalostukseen.  

GPS- pelilauta on ympyrän muotoinen ja jaettu sektoreihin.

  1. Trendit sijoitetaan sektoreihin, jonka jälkeen niiden taustat on hyvä avata ryhmille. Mitä vaikkapa terveydellä ja hyvinvoinnilla tarkoitetaan?
  2. Ryhmät lisäävät annetun tehtävän mukaisesti lapuille kirjoitettuja ideoita sektorissa olevan trendin näkökulmasta käsin. Jokaista sektoria voidaan miettiä esim. 5 min, jonka jälkeen siirrytään seuraavaan. Esim. Tehtävänä ikääntyvien yksityisten palvelujen pohtiminen eri näkökulmista; näkökulmana uudet teknologiat.GPS-lauta.png    

    Kuva 1. GPS pelilauta jakautuu sektoreihin. Jokaiseen sektoriin sijoitetaan trendi, jonka kautta tarkasteltavaa asiaa ideoidaan. 

  3. Ryhmät valitsevat jokaiselta sektorilta 3-5 parasta ideaa jatkojalostettavaksi.
  4. Valitut ideat esitellään myös muille ryhmille.
  5. Ideoiden esittelyn jälkeen jokainen saa 5 ääntä käytettäväkseen. Äänet voi antaa yhdelle idealle tai jakaa eri ideoiden kesken. Kaikki äänestävät ja äänestää saa minkä ryhmän tuotosta tahansa.
  6. Eniten ääniä saaneista ideoista valitaan muutama jatkokäsittelyyn.

Jatkokäsittelyssä ideoita voi muokata eteenpäin.

Tarkasteltavasta asiasta ja tavoitteesta johtuen trendit voivat olla hyvin erilaisia. Esim. Hoitajan ja sosiaalialan työntekijän työtä voidaan miettiä trendeinä yritystyönantajien yleistyminen, asiakkuuden vahvistuminen (asiakkaan halu tehdä itse päätöksiä / valintoja), julkisten varojen niukkuus, sote-uudistus, ennakoiva hoiva / hoito jne.