Liikeidean arviointi

Tarvittava aika: n. 20 min

Ryhmä opiskelijoita valitsee jonkin hyvän käytännön lähempään tarkasteluun. Tehtävänä on arvioida hyvää käytäntöä liiketoimintasuunnitelman keskeisistä kysymyksistä käsin.

  • Miksi kyseistä toimintaa on olemassa? = Toiminta-ajatus, (missio)
  • Mihin toiminnalla pyritään?= Päämäärä (visio)
  • Millä arvoilla toimitaan?
  • Mitä tuotetaan? Miten? Kenelle? = Liikeidea
  • Millä rahalla, mitkä ovat tuotot? = Rahoitus ja kannattavuus

    Liiketoimintasuunnitelmassa lisäksi pohditaan:

  • Mitkä ovat tavoitteet?
  • Missä ajassa tavoitteita tahdotaan saavuttaa?

Kahteen viimeiseen kysymykseen hyvien käytäntöjen kuvauksista ei ole löydettävissä vastauksia.