SWOT-analyysi

Tarvittava aika: n. 30-45 min.

Valitaan hyvistä käytännöistä yksi käytäntö per ryhmä. Ryhmässä voi olla 2-5 jäsentä.

Jokainen ryhmä tarkkailee annetun hyvän käytännön vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Tarkastelun näkökulman voi hyvin sitoa kurssin muuhun aiheeseen.

KOTIPALVELUT YHTEISKUNNALLISENA YRITYKSENÄ

Vahvuudet

- asiakas: saa ostaa sen mitä tarvitsee, (itse maksettu osuus + palveluseteli)

- yritys: pieni taloudellinen riski omistajilla (1/14 omistusosuus)

- yhteiskunta: yritys kantaa vastuuta yhteiskunnasta, joustavat palvelut, kehittyy, kehittää ja aktivoi aluetta (sosiaalinen pääoma)

Heikkoudet

- asiakas: palvelun laatu? (henkilöstön koulutus)

- yritys: riittääkö motivaatio kehittämiseen? (tuotto)

- laaja omistajapohja

- vapaaehtoisen työn osuus jatkossa?

Mahdollisuudet

- asiakas: joustava

- yritys: mahdollisuus hyödyntää välityömarkkinoita (tuet)

- yhteiskunta: työllistäjä, laajentaa palvelutarjontaa

Uhat

- lainsäädännöllisesti harmaalla alueella

- yritys: tuottavuus?

Ulkomaisten käytäntöjen kohdalla voi vielä ajan riittäessä pohtia Suomeen soveltuvuutta.