Tulevaisuuden palveluja


Millaisille palveluille voisi tulevaisuudessa olla kysyntää?
Palveluita ideoitaessa on yhdistelty osia löydetyistä hyvistä käytännöistä  tulevaisuuskuvien antamiin mahdollisuuksiin. Uusia kokonaisuuksia on rakennettu sovelatmalla ulkomailta löydettyjen ideoiden soveltumista suomalaiseen ympäristöön. Tämän vuoksi palveluideoiden kaltaisia palveluita saattaa jo jossakin olla olemassa tai suunnitteilla. Tulevaisuuden palveluille ominaista on asiakkaan mahdollisuus valita palveluja sekä vaikuttaa oman hoitonsa kulkuun. Takaísin päävalikkoon