Hallinnointipalvelu hoivayrityksille

Erityisesti pienille ja keskisuurille hoivayrityksille suunnatuilla hallinnointipalveluilla voisi olla kysyntää. Hallinnointipalvelut olisivat erikoistuneet asiakasyritystensä tarpeiden mukaisen rekrytoinnin avustamiseen, auttamaan työntekijöiden valinnassa, hoitamaan talous- ja henkilöstöhallinnon sekä asioinnin Kelan kanssa. Hallinnointipalvelu tuntee toiminta-alueensa kuntien toiminnan, seuraa niiden strategisia linjauksia ja keskustelee aktiivisesti virkamiesten kanssa. Hallinnointipalvelun erikoisosaamista ovat myös kilpailutusasiakirjojen laadinta. Kilpailutustilanteissa etuna on se, että hallinnointipalvelu tuntee asiakasyrityksensä ja voi myös ehdottaa näille yhteistyön tekemistä kilpailutustilanteissa. Näin ollen pienet yritykset muodostavat kunnille varteen otettavan vaihtoehdon suurten toimijoiden rinnalle.

Hoivayritykset voivat osallistua hallinnointiin sen verran kuin haluavat. Ne voivat ostaa hallinnointipalvelulta erilaisia paketteja – yksittäisestä osasta koko hallinnon hoitamiseen. Kun hallinnointi tapahtuu osaavien ammattilaisten toimesta, se hoituu nopeammin kuin yksittäisen yrittäjän tekemänä. Yrittäjä voi myös keskittyä enemmän oman yrityksensä päivittäiseen pyörittämiseen.