Ikäkampus

Ikäkampus muodostuu eri toiminnoista. Kaikki sen toiminnot rakennetaan ”rollaattorietäisyydelle” eli parin sadan metrin säteen sisäpuolelle. Ikäkampus muodostuu asumiseen sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntarjoajille rakennetuista tiloista. Sieltä ovat saatavilla kotipalvelut, lääkäri, kuntoutus, ja sosiaalipalvelut. Alueen toimintaa elävöittävät monet harrastusmahdollisuudet. Päivisin kampuksen luokkatiloissa ja jumppasaleissa tarjonta on kohdennettu eläkeikäisille, iltapäivisin painopiste muuttuu koululaisten iltapäivätoimintaan, josta se illan edetessä suuntautuu enemmän työikäisen väestön tarjonnaksi.

Alueen monipuolista käyttäjäkuntaa palvelevat ravintola- ja kahvilapalvelut, kampaamo- ja jalkahoitopalvelut sekä pieni päivittäistavarakauppa. Asukkaat ja satunnaiset kävijät voivat nauttia liikkumisesta esteettömäksi rakennetussa ympäristössä, kesäisin suojaisista oleskelupaikoista ja talvella hyvin hoidetuista kulkuväylistä. Myös lapsiperheet ja etenkin vaunujen tai rattaiden kanssa liikkuvat arvostavat näitä ominaisuuksia. Nuorta väkeä houkutellaan paikalle tietoisesti tarjoamalla perheille ja lapsille sekä leikki – että liikuntapaikkoja ja mahdollisuus lounastaa lapsiystävällisesti suunnitellussa ravintolassa. Kävijät elävöittävät senioripainotteista asukaskuntaa ja toisaalta toiminnan tullessa tutuksi on kynnys vapaaehtoistyön tekemiseen matalampi.

Ikäkampuksen toimijat ja oppilaitokset tekevät kiinteätä yhteistyötä. Oppilaitoksilla on ikäkampuksen alueella luokkatiloja, joissa järjestetään käytännön läheistä opetusta ja samalla opiskelijat tutustuvat alueeseen ja tiloihin, joihin voivat mennä suorittamaan käytännön harjoittelujaksoja opiskelun aikana. Opiskelijat tuovat alueelle ”nuorta elävyyttä” ja voivat myös ilta-aikoina toimia ikäihmisten avustajina ja vapaaehtoistyöntekijöinä saaden monipuolisia oppimiskokemuksia.