Teknologiset palveluratkaisut

Teknologiset ratkaisut ovat tulevaisuudessa arkipäivää useilla eri osa-alueilla. Telelääketiedettä käytetään etenkin konsultoitaessa lääkäriä kotihoidon tilanteissa tai toisessa yksikössä toimivaa erikoislääkäriä. Käytettäviä sovelluksia parannetaan jatkuvasti. Tietoturvasta huolehditaan kehittämällä sitä aktiivisesti.

Arjen apuna toimivat laitteet yleistyvät. Tavallisia ovat henkilöseurantaan soveltuvat GPS- tekniikkaa hyväksi käyttävät laitteet ja niiden ohjelmistot, robotiikkaa hyödyntävät ”kaverit” terapiassa, ruokailussa, kuntoutuksessa, turvatekniikan sovellukset liikkumisen ja kaatumisen seuraamisessa sekä hälytysjärjestelmien muodossa. Yhä useammin käytetään videoneuvotteluyhteyksien tavoin toimivia ratkaisuja.

Hoivatyöntekijöille fyysisesti raskaiden tehtävien avuksi on kehitetty apuvälineitä. Ne ovat käteviä ja nopeita käyttää, myös muotoilu on huomioitu, joten ne eivät pelota massiivisella tai ympäristöön kuulumattoman näköisellä olemuksellaan. Tekniikka, teknologiset ratkaisut, ohjelmistojen kehittämiset ja tukipalvelutoiminnot muodostavat yrityksille laajan markkina-alueen.