Terveysturismi

Ikääntyvässä väestössä on paljon hyvän kielitaidon omaavia ja matkusteluun tottuneita ihmisiä. Heille on aivan luonnollista matkustaa saamaan hoitoa vaikkapa reumaan Alppien radon-luoliin tai viettämään kuntolomaa haluamaansa kohteeseen. Samalla kun esim. Saksan ja Itävallan alueella sairaskassat kiristävät kuntolomien korvauskäytäntöjä, tulee varallisuustason noustessa uutta asiakaskuntaa muista maista. Jo nyt venäläiset ja japanilaiset ovat löytäneet eurooppalaiset hoidot.

Internetin kautta on helppoa löytää tietoa sairauksista ja niiden hoidoista. On monia hoitomuotoja, joita Suomessa on tarjolla niukalti tai ei laisinkaan. Tällaisia vaihtoehtoisia hoitoja esim. Parkinsonin tautiin löytyy mm. Puolasta. Oman lukunsa muodostavat kauneushoidoiksi luokiteltavat hoitotoimenpiteet, joita Puolassa on niin ikään paljon tarjolla. Puolan houkuttelevuus perustuu hyvään koulutukseen mutta ainakin toistaiseksi edulliseen hintatasoon.

Potilasdirektiivi mahdollistaa Suomalaisille yrityksille asiakkaiden houkuttelemisen muualta EU- ja ETA-alueelta sekä Sveitsistä. Suomi tunnetaan ulkomailla pohjoismaisena hyvinvointivaltiona, jossa terveydenhuollon taso on hyvä. Tätä asiaa on hyvä käyttää markkinoinnissa. Suomessa on myös aloja, jotka edustavat alansa huippuosaamista.